Čo je LTV a akú úlohu zohráva v procese žiadosti o hypotéku ?

Každý človek, ktorý žiada o hypotekárny úver sa so skratkou LTV stretne. No nie  každý žiadateľ o hypotéku v skutočnosti vie, čo táto skratka znamená. Preto, ak ste jedným z nich, v našom článku vám pojem LTV vysvetlíme, a taktiež vás oboznámime, prečo je LTV zásadným faktorom pri výbere hypoúveru.

LTV je skratka používaná odborníkmi najmä vo finančnej sfére. Bežní klienti bánk žiadajúci o hypotekárny úver nevedia, čo táto skratka vyjadruje.

LTV je skratkou od anglického výrazu „loan to value“. Vyjadruje pomer medzi  výškou sumy poskytovaného hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti.

Prečo je pre žiadateľov o hypoúver ukazovateľ LTV dôležitým faktorom ?

Výšku úrokovej sadzby  hypotekárnych úverov neovplyvňuje len dĺžka fixácie, ale taktiež aj výška LTV. Výška LTV je vyjadrená v percentách a banky si  zvyčajne určujú 70%, 80% alebo 90% LTV. Niektoré banky poskytujú aj 100% LTV. Avšak je to pre nich veľké riziko, preto takéto úvery väčšinou poskytujú len klientom s dostatočným príjmom a bonitou.

Ako to funguje v praxi ?

Banka vo všeobecnosti pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti vychádza zo znaleckého posudku, avšak v konečnom dôsledku si túto hodnotu môže upraviť.

PRÍKLAD

V znaleckom posudku je uvedená hodnota nehnuteľnosti 90 000 EUR. V skutočnosti banka môže v tomto prípade hodnotu nehnuteľnosti, napriek znaleckému posudku, znížiť napríklad na 85 000 EUR a banka vám poskytne 70% LTV. To znamená

Pri hypotékach nad 70% LTV banky zvyčajne určia aj vyššiu úrokovú sadzbu. Od tejto hranice a vyššie, banky považujú úvery za viacej rizikové.

Kritický bod ?

Hypotéky s LTV 100% banky poskytujú čoraz zriedkavejšie. Vyplýva to z odporúčania Národnej banky Slovenska z roku 2014, aby banky v nastávajúcich rokoch neposkytovali takéto hypotéky. Prípadne, aby netvorili viac ako 10% objemu všetkých poskytnutých hypoték.
Úverov s LTV medzi 80 a 100 % môže mať banka najviac 40 % (do 30. júna 2017 najviac 50 %).

Obmedzenia NBS smerujú k tomu, aby sa znižoval ukazovateľ  LTV. Z toho vyplýva, že žiadatelia o hypoúver by mali na dofinancovanie nehnuteľnosti využiť aj iné finančné zdroje, ako tie z hypotéky.

Spolupracujeme s partnermi