Rozvod a hypotéka. Ako ďalej postupovať ?

Manželstvom sa to všetko začalo. Mali ste plnú hlavu snov a veľkých očakávaní. Zlom nastal, keď si realita s nimi priateľsky nepodala ruku a postavila sa na stranu nepriateľa. Bohužiaľ v tomto boji ste vy a váš vzťah - tí, ktorí ťahajú za kratší koniec. Naraz to všetko krásne skončilo a vám, okrem rozpadávajúceho sa vzťahu, zostala hypotéka na krku. Už samotný rozvod je strastiplnou cestou, ktorá vám nedá spávať, a k tomu sa pridruží aj spoločná hypotéka, ktorá rozvod ešte viac komplikuje.

Bezpodielové spoluvlastníctvo  manželov (BSM) je pojem, ktorý znamená, že všetko, čo sa nadobudne počas manželstva, patrí  obom rovnakým dielom, a teda tam patrí aj hypotekárny úver. V praxi to znamená, že ak ste počas manželstva napríklad nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou, po rozvode je nutné sa s touto situáciou vysporiadať. Na výber je hneď niekoľko možností, ako sa so spoločným záväzkom vysporiadať.

Splácať či nesplácať ?

Dohoda

Aj keď vám to v procese rozvodového konania bude pripadať absurdné a nemožné, najlepšie je, ak sa manželia spoločne dohodnú. Konečné riešenie závisí od vôle oboch manželov a vzájomná dohoda len uľahčuje celý proces, ktorý by inak musel byť riešený prostredníctvom nekonečného súdneho kolotoča.

Banka má k nehnuteľnosti záložné právo. Pri riešení takejto situácie zohľadňuje niekoľko faktorov, avšak vo väčšine prípadov sa prikláňa na stranu klientov a s predkladaným návrhom súhlasí. Každú dohodu o vysporiadaní BSM týkajúcu sa splátok hypotéky musí schváliť súd až potom sa táto dohoda predkladá banke.

Pokračovanie v splácaní  hypotéky oboma manželmi

V prípade ak sa rozvádzajúci sa manželia dohodnú na tom, že v splácaní hypotéky budú pokračovať spoločne, situácia sa nemení. Práva a povinnosti oboch rozvádzajúcich sa manželov k nehnuteľnosti sa nemenia a zostávajú rovnaké, ako pred rozvodom. Problém môže nastať vtedy, ak jeden z manželov nemá záujem danú nehnuteľnosť využívať. Vo väčšine prípadov sa takáto situácia rieši finančnou kompenzáciou jedného z manželov.

Pokračovanie v splácaní hypotéky len jedným z manželov

Ten z dvojice manželov, ktorému po vzájomnej dohode ostane nehnuteľnosť musí partnera vyplatiť z jeho podielu. V tomto prípade však, môže nastať problém so súhlasom banky. Banka nemusí súhlasiť s vypustením jedného spoludlžníka, ak ten druhý nemá dostatočnú bonitu. Táto situácia sa dá riešiť prizvaním si iného spoludlžníka alebo ručiteľa do hypotekárneho vzťahu.

Nepokračovanie v splácaní hypotéky

Ak sa manželia rozhodnú, že ani jeden z nich nechce nehnuteľnosť využívať a teda ani splácať hypotéku, najlepšie je nehnuteľnosť predať. Takýto predaj založenej nehnuteľnosti nie je najjednoduchší, ale ani nemožný. Kupujúci má tak na výber buď kúpnu sumu vyplatiť, alebo môže na seba prevziať pôvodný dlh a pôvodnú hypotéku.

Spolupracujeme s partnermi