Poistenie hypotekárneho úveru – nevyhnutnosť alebo prežitok ?

Poistenie hypotekárneho úveru je doplnkovou službou, ktorú banky ponúkajú svojim klientom. Ak si beriete hypotekárny úver a máte ho už schválený, je len na vás či si ho zabezpečíte aj prípadným poistením. Nikto vás k poisteniu hypotéky donútiť nemôže a rozhodnúť sa môžete len vy.

Poistenie, prečo áno ?

Ak sa rozhodnete si hypotekárny úver poistiť na výber máte z dvoch možností :

  1. poistenie v banke
  2. poistenie v poisťovni

Poistenie z banky v ktorej si beriete aj hypotekárny úver vám zabezpečí niekoľko výhod, ktoré vás určite potešia. Banky vám môžu znížiť úrokovú sadzbu, čo znamená, že vaša mesačná splátka bude menšia.

Klienti sa však vo väčšine prípadov pripoistia najmä  z iných, oveľa závažnejších dôvodov. Je to najmä z týchto dôvodov:

  • úmrtie žiadateľa o úver
  • choroba, úraz
  • úplná/trvalá invalidita

Znamená to, že v týchto prípadoch vyplatí poisťovňa celú alebo časť hypotekárneho úveru za vás a vy vďaka tomu, nezadĺžite na niekoľko rokov svojich príbuzných.

Poistenie práceneschopnosti  alebo straty zamestnania

Dlhodobá PN alebo strata zamestnania môžu byť taktiež predmetom poistenia. Banky si tu kladú špecifické podmienky, ktoré je nutné splniť.  Jednou z podmienok je, že poistné plnenie začína plynúť až po 2 mesiacoch nepretržitej práceneschopnosti, ktorá musí byť zo strany klienta príslušne dokladovaná každý mesiac.

V prípade straty zamestnania, musí dôjsť k prepusteniu jedine zo strany zamestnávateľa.  JE nutné vedieť, že v prípade neplnenia akýchkoľvek podmienok za strany klienta, banka/poisťovňa môže odmietnuť váš nárok na poistné plnenie.

Výhody poistenia v poisťovni

Jednou z výhod poistenia v poisťovni je, že poisťovne vám dokážu ponúknuť širšie spektrum poistných udalostí a tak isto aj lepšie podmienky na ich splnenie.

V tomto prípade vaše poistenie bude zahŕňať nielen poistenie hypotekárneho úveru, ale aj všeobecných finančných  záväzkov.

Nevýhody

Okrem výhod je potrebné spomenúť aj nevýhody, ktoré so sebou prináša postenie v poisťovni:

  • cena poistenia môže byť vyššia
  • krytie nemusí byť dostatočné
  • časovo náročnejšie

Avšak i postenie, ktoré uzatvoríte v banke má svoje nevýhody. Najčastejšie sú to prísnejšie podmienky, poistenie viazanie len na konkrétny hypoúver či  častejšie výluky z poistenia.

Pri výbere postenia nezabúdajte byť rovnako obozretný ako pri výbere hypotekárneho úveru a nebojte sa klásť otázky, ktoré vás zaujímajú. Pracovníci banky vám  na všetky vaše otázky odpovedia a aj poradia s výberom najlepšieho balíka poistenia.

 

Spolupracujeme s partnermi