Spätná hypotéka – produkt bánk určený seniorom

Spätná (reverzná)  hypotéka  je pôžička poskytovaná dôchodcom s nízkou životnou úrovňou. Vlastníkovi nehnuteľnosti (senior) umožňuje premeniť časť hodnoty nehnuteľnosti na hotovosť. Tento druh hypotéky má dlhú tradíciu a je veľmi populárny najmä v anglosaských krajinách.

V súčasnosti nie je možné u nás získať reverznú hypotéku. No v susednom Česku táto možnosť existuje. V slovenských podmienkach sa síce už dlhšiu dobu o reverznej hypotéke diskutuje, avšak  jej realizácií bránia najmä predsudky, konzervatívnosť spoločnosti, ale i fakt, že dôchodcovia nehnuteľnosť radšej predajú za jeho plnú cenu.

Ako to funguje ?

Reverzná hypotéka funguje na princípe kombinácie prvkov klasickej hypotéky a anuity (doživotného dôchodku). Banke odovzdáte svoj dom do jej vlastníctva s tým, že banka sa vám zaviaže nielen splácať pravidelne rentu, a zároveň vy môžete i naďalej pokojne v danej nehnuteľnosti bývať.

Neexistuje žiadne časové obmedzenie, ktoré by sa vzťahovalo na zotrvanie v dome, ktorý ste poskytli banke. Môžete tam zostať pokiaľ vy a váš partner nezomriete, prípadne sa neodsťahujete do domova dôchodcov.

V Európe sa vyskytujú 2 modely spätného odpredaja nehnuteľnosti

Banka poskytne dôchodcovi úver na nehnuteľnosť, ktorá zostáva v jeho vlastníctve. Pôžičku mu vyplatí naraz, alebo po častiach pravidelne každý mesiac. Byt zostáva dôchodcovi vo vlastníctve až do vyplatenia celej sumy úveru. Potom byt prejde do vlastníctva banky a ta uspokojí svoju pohľadávku jeho predajom.

V druhom prípade do vzťahu  namiesto banky vstupuje väčšinou poisťovňa. Rozdiel je v tom, že vlastníctvo nehnuteľnosti prechádza na nový subjekt hneď od začiatku. Poisťovňa z výnosu z predaja uzavrie dôchodcovi poistenie doživotného dôchodku. Senior môže v byte bývať rovnako ako v predchádzajúcom prípade.

Veľkou výhodou reverznej hypotéky je, že sa z nej neodvádza daň.

Každá minca má dve strany

Rovnako ako pri klasickej hypotéke alebo ktorejkoľvek inej pôžičke, tak aj pri reverznej hypotéke na  vás číhajú nástrahy.

Medzi najväčšie nevýhody patria:

  • príliš vysoký poplatok za poskytnutie hypotéky, niekedy až do výšky 10% z hodnoty nehnuteľnosti
  • povinné poistenie hypotéky vo výške 2% z hodnoty nehnuteľnosti
  • náklady spojené s hypotékou – znalecký posudok, notárske, katastrálne poplatky a v neposlednom rade aj provízia realitnej kancelárie

 

To, či sa reverzná hypotéka oplatí, závisí od vašej konkrétnej situácie. Bohužiaľ, pre seniorov je reverzná hypotéka mnohokrát jediným riešením, ako dôstojne prežiť zvyšok života.

Spolupracujeme s partnermi