Austrálska hypotéka verzus japonská pôžička

Dnešný finančný trh sa vyznačuje širokým spektrom úverov, či už sú to klasické pôžičky, úvery pred výplatou, alebo tie, ktoré sú podmienené nehnuteľnosťou. Za účelom ozrejmiť základný rozdiel a zorientovať tak klienta - žiadateľa medzi nimi sa zameriame na objasnenie špecifík Austrálskej hypotéky a Japonskej pôžičky.

Austrálska hypotéka
Princíp Austrálskej hypotéky, ktorá zvykne byť nazývaná ako tzv. „hypotéka hore nohami“ spočíva na jednoduchom modeli, ktorý Vám garantuje nižšiu úrovú sadzbu v prípade pôžičky vyššieho obnosu finančných prostriedkov od bankového subjektu. Uvedený nepriamoúmerný vzťah deklaruje charakter Austrálskej hypotéky ako typu hypotekárneho úveru s degresívnym výpočtom úrokovej sadzby. Práve už zmienený, druhotný názov hypotéky ako pôžičky hore nohami je odvodený od podstaty uvedeného princípu jej fungovania, kedže priamoúmerne s rastúcim množstvom požičaných peňazí od bankovej inštitúcie narastá zľava na úrokovej sadzbe, tzn., že pri vyššom úvere platí klient menej na úrokoch.

Ako to teda funguje v praxi? 
Princíp výpočtu Austrálskej hypotéky, ktorá si vyžaduje ručenie nehnuteľnosťou (tzn., že funguje ako klasická hypotéka) je možno najlepšie demonštrovať na praktickom príklade:

  • Ak si napr. žiadateľ - klient požičia od bankovej inštitúcie 50 000 eur, na úrokoch ušetrí  0,1 percentuálneho bodu,
  • Ak klient žiada o finančný objem vo výške 75 000 eur, dostanete sadzbu zvýhodnenú o 0,2 percentuálneho bodu,
  • Ak si klient požičia 100 000 eur, dostanete zľavu vo výške 0,3 percentuálneho bodu, a pod.

Japonská pôžička
Ide o krátkodobý úver, ktorý nevykazuje žiadne vlastnosti hypotekárneho úveru. Zvyčajne sa pohybuje na úrovni nízkych hodnôt, a preto býva označovaný ako tzv. mikropôžička, resp. pôžička pred výplatou, určená na krátkodobú „záchranu“ v prípade nedostatku finančných prostriedkov. V súvislosti s týmto typom pôžičky je podstatné zdôrazniť, že sa jedná o nebankový produkt, čo naznačuje, že na rozdiel od bankových pôžičiek môže byť spojený s nemalou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov. Na druhej strane výhoda Japonskej pôžičky spočíva v tom, že ide o rýchly proces, nakoľko o tento typ úveru môžete žiadať z pohodlia Vášho domova, pričom financie máte na osobnom konte v priebehu niekoľkých minút.

Spolupracujeme s partnermi