Prenesenie úveru z bytu na pozemok

Máte  pleciach už úver na byt, no vy ste sa rozhodli, že si chcete postaviť dom a následne preniesť úverové bremeno z bytu práve na pozemok, kde bude stáť váš vysnívaný dom? Je to vôbec možné? Ak, áno, ako je potrebné postupovať? Všetko sme zistili za vás.

Kedy je možné preniesť vecné bremeno?

Prvou veľmi dôležitou úlohou, ktorá nevyhnutne na vás čaká je, zistenie si, aký vysoký zostatok úveru máte a či vaša nová nehnuteľnosť bude postačujúca na jeho krytie.

Vaša banka s prenosom bremena na inú nehnuteľnosť nemusí súhlasiť. Toto rozhodnutie banky závisí najmä na hodnote novej nehnuteľnosti, v tomto prípade, či pozemok bude dostatočne zabezpečovať pohľadávku banky voči vášmu súčasnému bytu. To znamená, že ak máte zostatok hypotéky napríklad 40.000€ a pozemok má hodnotu 30.000€, banka nemusí s prenosom vecného bremena súhlasiť.

Ďalšou dôležitou vecou, ktorú si jednoducho musíte zistiť je, v akom štádiu rozostavby sa musí váš nový dom nachádzať, aby bolo možné bremeno preniesť. Niektorým bankám postačí aj základná doska a meter múru, iné môžu mať oveľa prísnejšie podmienky.

Nekonečné „papierovačky“

 Prenesenie ťarchy na pozemok je samozrejme náročné najmä z hľadiska administratívy. Nikdy nekončiace „papierovačky“ vás teda neminú a budete sa musieť cez ne nejako prehrýzť. Banku musíte požiadať o zmenu zmluvných podmienok, konkrétne zmenu predmetu záložného práva.

K žiadosti musíte predložiť nový znalecký posudok k pozemku, na ktorý máte v pláne preniesť vecné bremeno. O stanovenie hodnoty pozemku môžete požiadať aj banku. V niektorých bankách je nutné mať uzatvorené poistenie novej nehnuteľnosti proti živelným pohromám, prípadne iný typ poistenia. V každom prípade si túto informáciu overte vo svojej banke.

V prípade, že vám banka vašu žiadosť schváli, vyhotoví nové záložné zmluvy. Tie následne vložíte do katastra nehnuteľností. Tento proces je taktiež spoplatnený, a preto vám radíme vyčleniť si naň istý finančný obnos. Po predložení výpisu z listu vlastníctva s novo zapísaným záložným právom na predmetný pozemok alebo dom, banka vydá súhlas na s výmazom záložného práva na váš byt tzv. kvitanciu.

Bez poplatkov to nepôjde

Banky prenos ťarchy z bytu na pozemok či dom vnímajú ako zmenu zmluvných podmienok. Z tohto dôvodu si za tento - najmä časovo náročný proces, vypýtajú nemalú finančnú „odmenu“ v podobe poplatkov. Výška poplatkov sa v jednotlivých pobočkách bánk môže výrazne líšiť.

Počítať by ste mali aj s ďalšími poplatkami súvisiacimi, ako sme už vyššie spomínali, s katastrálnym konaním. Ak  ste časovo limitovaný, za zrýchlený vklad sa poplatok môže vyšplhať až na 265,50€. Zároveň ani náklady na nový znalecký posudok nebudú z tých najnižších.

Spolupracujeme s partnermi