Hypotéka na rekonštrukciu

Bývanie je jedným z najčastejších dôvodov žiadateľov o finančnú pôžičku. Táto oblasť zahŕňa financie v podobe hypoték ši stavebných úverov tak na pokrytie kúpy domu/bytu, či na výstavbu ako aj na samotnú rekonštrukciu. V prípade ak sa jedná o finančne náročnejšiu a obsiahlejšiu renováciu, väčšina klientov uprednostní účelový úver. Na druhej strane je možné využiť aj bezúčelové spotrebné úvery, pri ktorých ako už zo samotného názvu vyplýva sa nevyžaduje dokladovanie účelu využitia financií a rovnako ani založenie nehnuteľnosti.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou verzus spotrebný úver
Ako už bolo v úvodnej časti uvedené, požiadať o hypotéku na rekonštrukciu domu/bytu, sa oplatí v prípade vyššej finančnej čiastky, ktorú plánujete na účel rekonštrukcie vynaložiť. Na rozdiel od spotrebných úverov, je pravdou, že hypotéky klienti získavajú s výhodnejším úverom, avšak tu proces nekončí. Ak žiadate o úver zabezpečený nehnuteľnosťou musíte brať do úvahy aj výdavky, ktoré narastajú pri vypracovaní znaleckého posudku na nehnuteľnosť, ktorou ručíte, ako aj náklady na vklad záložného práva do katastra. Celý proces žiadania o hypotéku trvá približne týždeň, v porovnaní so spotrebným úverom, ktorý máte možnosť získať takmer okamžite v priebehu niekoľkých minút. Spotrebný úver preferujú klienti, ktorí plánujú rekonštrukciu menšieho rozsahu a odmietajú založiť nehnuteľnosť, avšak akousi kompenzáciou je v danom prípade vyššia úroková sadzba a nižšia maximálna možná výška úveru. Nevýhodou je aj celkovo kratšia doba splatnosti.

O aký úver požiadať?

  • Primárnym kritériom výberu najvhodnejšieho úveru je rozsah plánovanej rekonštrukcie a objem financií, ktoré plánujete do rekonštrukcie investovať.
  • Ak žiadate menší obnos napr. menej ako 5 000 eur, je pre Vás výhodnejšie zvoliť pôžičku charakteru bezúčelového spotrebného úveru, ktorá nie je podmienená preukazovaním účelu vynaloženia požičaných finančných prostriedkov a keďže neručíte nehnuteľnosťou, nevyžaduje si ani vypracovanie znaleckého posudku. V prípade vyššieho finančného objemu peňazí je pre Vás prijateľnejšou alternatívou hypotéka zabezpečená nehnuteľnosťou.
  • „mladí žiadatelia“ (ktorí neprekračujú 35 rokov) a ich príjem nie je vyšší ako 1,3 - násobok priemernej mzdy, môžu siahnuť po štátom dotovanej hypotéke.
  • Stavebný úver je alternatívou pre rekonštrukciu v dlhodobejšej perspektíve, tzn., pre tých, ktorí plánujú rekonštrukciu až o niekoľko rokov, pričom výhodou je možnosť získania jeho určitej výšky a to bez preukazovania príjmu. 

Pri žiadaní o finančné prostriedky na rekonštrukciu musíte vždy počítať aj s ďalšími, sekundárnymi nákladmi, či už je to na vypracovanie znaleckého posudku, poplatky za úver, ktoré sú determinované jeho výškou či poplatok za vedenie úverového účtu. Celý proces môže niekedy skomplikovať aj to, že nemáte v príslušnej banke vedený účet, nakoľko aj keď banková inštitúcia nedisponuje právom nútiť žiadateľa o pôžičku, aby si účet zriadil, konzekvenciou môžu byť nevýhodnejšie podmienky, v porovnaní s vlastnými klientmi.

 

Spolupracujeme s partnermi