Čo si banka overuje v žiadosti o hypotekárny úver?

Vyplnením a odovzdaním žiadosti o hypotekárny úver spolu so všetkými potrebnými dokladmi bankovej inštitúcii začína približne týždňový proces (5-7 pracovných dní), kedy bankový subjekt schvaľuje Vašu žiadosť na základe preverovania Vás ako konkrétnych žiadateľov o úver, Vašich zamestnávateľov, účelu využitia financií ako aj nehnuteľnosti, ktorá sa bude v prospech bankovej inštitúcie zakladať. Zmyslom overovacieho procesu je eliminovať riziká vo vzťahu k možnému neplneniu podmienok a tým myslíme predovšetkým nesplácanie hypotéky. Na čo sa teda banka prioritne sústredí a čo vo Vašej žiadosti o hypotekárny úver posudzuje?

 • 1. Najdôležitejším aktérom je samozrejme žiadateľ o hypotekárny úver, a preto sa už po podaní žiadosti banka primárne sústredí na preverenie klienta a to z hľadiska jeho platobnej disciplíny ako aj samotnej výšky príjmu. Príjem vo všeobecnosti zahŕňa niekoľko parciálnych parametrov, ktoré sú bankou preverované. V danom prípade sa jedná o:
  • druh pracovného pomeru (trvalý, živosť, poprípade či je klient na materskej dovolenke, a pod.)
  • doba trvania pracovného pomeru/živnosti, nakoľko banky neakceptujú žiadateľov, ktorí stále podliehajú skúšobnej dobe, či dokonca sú vo výpovednej lehote
  • výška príjmu, pri ktorej je dôležitá súčinnosť banky so Sociálnou poisťovňou (výška priemerného príjmu je preverovaná za obdobie min. 3 mesiacov, čo však neznamená, že banka nemá právo posudzovať túto výšku z dlhodobejšej perspektívy - 1 rok). 

  Bankový subjekt pri hypotéke akceptuje tieto druhy príjmu: zo zamestnania, zo živnosti, prídavky a rodičovský príspevok, pri práceneschopnosti, rozdelenie ziskov z s.r.o., z s.r.o., z prenájmu nehnuteľnosti, ale aj jednotlivé typy dôchodkov, za istých podmienok aj diéty a tiež sem spadá výživné na dieťa. 

 • 2. Okrem Vás podlieha overovaniu aj Váš zamestnávateľ, väčšinou formou osobného kontaktovania, čo je nevyhnutný krok k potvrdeniu pravdivosti Vami poskytnutých informácií. Obzvlášť ak sa jedná o klienta, ktorý má príjem zo zahraničia. Banky sa orientujú aj na preverenie Vášho zamestnávateľa z dôvodu zistenia možných dlhov na zdravotnom, či sociálnom poistení, čo môže výrazne skomplikovať celý proces, nakoľko zistenie finančnej inštitúcie, že Váš zamestnávateľ dlžil na daniach je relevantným dôvodom k zamietnutiu hypotekárneho úveru. 
 • 3. Keďže predmetom záložného práca k hypotéke je nehnuteľnosť, je potrebné vypracovať a predložiť znalecký posudok, ktorý si príslušná finančná inštitúcia overuje. 
 • 4. V neposlednom rade si každý bankový subjekt overí žiadateľa o hypotekárny úver prostredníctvom bankového a nebankového úverového registra. Pre banku je v danom prípade dôležité, či klient splácal všetky úverové záväzky v dohodnutej lehote. Podstatnou je tiež skutočnosť, či proti žiadateľovi v minulosti neprebehla exekúcia, či už z dôvodu nezaplatenia povinných dávok, poistného alebo pokút.
Spolupracujeme s partnermi