Ako získať hypotéku

Celkový proces žiadosti a následného vybavovania hypotéky je v zásade zložený z niekoľkých logicky na seba nadväzujúcich krokov, ktoré sa Vám budeme snažiť v stručnosti priblížiť a úspešne Vás tak pripraviť na získanie hypotéky.

Najbezpečnejšia a zároveň najrýchlejšia cesta ako získať hypotéku je obrátiť sa na kvalitných odborníkov z praxe, ktorí Vás zorientujú vo sfére finančného trhu a na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám odporučia najvhodnejšiu alternatívu postupu. Výhodou celého tohto procesu je, že odborníkov si financujú príslušné bankové inštitúcie a teda za ich poradenstvo neplatíte. Zároveň Vám poskytnú pluralitu ponúk, tzn., že Vám ozrejmia možné ponuky od viacerých finančných inštitúcií, čo vám zabezpečí komparáciu v zmysle porovnania, čo je pre Vás najvýhodnejšie  a v neposlednom rade ušetríte aj čas.

Ak sa rozhodnete nevyužiť možnosť odborníkov a pustíte sa do tohto procesu samostatne potom odporúčame:

 • 1. Overte si možnosti a zorientujte sa vo finančnom trhu: Dôležité je, aby samotnému procesu kúpy nehnuteľnosti predchádzalo overenie výšky hypotéky, pričom jej splátka by nemala byť vyššia ako 33% čistého príjmu. Podstatné je neurobiť finálne rozhodnutie na základe prvej nájdenej ponuky, ale porovnávať aktuálnu ponuku hypoték. Vhodným inštrumentom je práve online kalkulačka hypotéky, prostredníctvom ktorej sa veľmi rýchlo dozviete, ktorú hypotéku a za akých konkrétnych podmienok si môžete dovoliť. 
 • 2. Postup získania hypotéky obsahuje 3 neodmysliteľné subetapy:
  • Výber finančnej inštitúcie (banky) a podanie žiadosti
  • Akceptácia žiadosti a podpis zmluvy
  • Čerpanie a splácanie úveru

Výber finančnej inštitúcie:
To akú banku si klient vyberie by malo byť determinované faktormi, akými sú výška poplatkov súvisiacich s vybavením úveru, výška úrokovej sadzby a samozrejme samotná výška hypotéky, ktorú môže jednotlivé bankové subjekty žiadateľovi poskytnúť.

Podanie žiadosti
Už pri prvej návšteve finančnej inštitúcie obdrží potenciálny klient zoznam dokumentov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou vybavovania hypotéky a žiadateľ o hypotekárny úver je povinný ich pred podaním žiadosti banke predložiť. Jedná sa o:

 • Doklady totožnosti
 • Dokumenty deklarujúce výšku príjmu
 • Znalecký posudok na určenie hodnoty založenej nehnuteľnosti
 • Doklady o účele čerpania hypotekárneho úveru

Akceptácia žiadosti a podpis zmluvy
Po predložení všetkých potrebných dokumentov banka spúšťa tzv. schvaľovací proces, ktorý netrvá dlhšie ako týždeň. Po kladnom posúdení Vašej žiadosti Vás banka vyzve k podpísaniu zmluvy o úvere, záložnej zmluvy ako aj zmluvy o vedení účtu.

Čerpanie a splácanie úveru
Doba čerpania úveru sa v závislosti od bánk odlišuje, zvyčajne sa však pohybuje v lehote 6 mesiacov odo dňa podpisu žiadosti o úverovú zmluvu. Po vyčerpaní úveru, žiadateľ na základe dohodnutej úrokovej sadzby a zmluvy o úvere, ktorá presne vyčísluje výšku úveru, spláca danú sumu v mesačných splátkach.

Spolupracujeme s partnermi