Typy nebankových hypoték

V prípade, že nie ste vhodným klientom, resp. žiadateľom o úver v bankovej spoločnosti z dôvodu figurovania Vášho mena v registri dlžníkov, alebo v prípade nedostatočne preukázateľného príjmu, či exekučného konania, máte možnosť obrátiť sa na nebankový subjekt, ktorý Vám poskytne úver charakteru nebankovej hypotéky. Existuje však niekoľko typov nebankových hypoték: 

  1. Hypotéka na kúpu poprípade rekonštrukciu nehnuteľnosti: Tento typ hypotéky je určený na financovanie investície do nehnuteľností, tzn., že sa viaže tak na kúpu, stavbu, rekonštrukciu, ako aj na vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov - dedičstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade rozvodového konania, spoluvlastníctvo - a refinancovanie iných úverov.
  2. Americká neúčelová hypotéka predstavuje bezúčelový spotrebný úver, ktorý žiadnym spôsobom nelimituje dlžníka, v zmysle účelu využitia peňazí. To znamená, že exaktne nedefinuje, na čo sa môžu peniaze z úveru použiť. Prostredníctvom americkej neúčelovej hypotéky je tak možné financovať aj hnuteľné veci, napr. nákup automobilu, alebo aj štúdium a pod. a to založením nehnuteľnosti.
  3. Hypotéka na konsolidáciu nevýhodných pôžičiek a úverov:  Konsolidácia úverov, jednoduchšie povedané „splatenie zlých úverov“ predstavuje efektívny nástroj riešenia, nakoľko sa jedná o výmenu viacerých nevýhodných úverov za jeden výhodný (všetky splátky sú spojené do 1 nižšej mesačnej sadzby) čo znamená, že tento typ hypotéky rieši stav, kedy je klient nútený splácať väčšie množstvo splátok viacerým rôznym poskytovateľom, pričom tieto splátky výrazne zaťažujú rozpočet domácnosti, čo v sebe nesie riziko možnej neschopnosti ich splácania v stanovenej výške a v stanovený termín.
  4. Spätný leasing nehnuteľnosti : Spätný leasing nehnuteľnosti je núdzovým riešením pre majiteľov nehnuteľností, ktorí potrebujú získať väčšiu finančnú hotovosť, avšak nemajú možnosť získať finančné prostriedky od bankovej spoločnosti a podmienky subjektov ponúkajúcich úvery v nebankovej sfére sú pre nich príliš nevýhodné. Princíp realizácie a fungovania začína Leasingovou spoločnosťou, ktorá od Vás odkúpi danú nehnuteľnosť, čím dochádza k dočasnému prevodu nehnuteľnosti do jej vlastníctva a zároveň Vám ju spätne prenajme. 

V prípade nebankových spoločností, je potrebné si uvedomiť, že všetky nebankové úvery vykazujú isté riziko, a preto je žiaduce si zistiť čo najviac informácií o danej spoločnosti a o podmienkach samotného úveru. Všetky zmluvy a listiny si pred ich podpísaním dôkladne preštudujte a nezabudnite venovať pozornosť aj relatívne malým písmenám alebo poznámkam pod čiarou. V prípade, že nebudete niečo niečomu rozumieť, nechajte si všetko dôkladne vysvetliť.

Spolupracujeme s partnermi