Prenesenie záložného práva na inú nehnuteľnosť – bežná prax alebo nedosiahnuteľná méta ?

Chceli by ste predať byt, na ktorom máte záložné právo a zároveň kúpiť nový dom a ťarchu naň preniesť ? Je vôbec možné preniesť ťarchu na jeho kúpu? Ak áno, čo všetko k tomu potrebujete vybaviť a ako dlho by to trvalo?

Preniesť ťarchu z jednej nehnuteľnosti na druhú, samozrejme, môžete, avšak budete potrebovať súhlas banky, v ktorej čerpáte hypotéku. Zároveň nová nehnuteľnosť musí mať z pohľadu banky a starej hypotéky dostatočnú hodnotu. Nová nehnuteľnosť teda musí mať aspoň minimálnu hodnotu pôvodnej nehnuteľnosti, aby pomer výšky hypoúveru a hodnoty nehnuteľnosti zostal zachovaný.

Treba sa pripraviť aj na možnosť, že banka presun záložného práva nemusí uskutočniť, ak banke nebude postačovať hodnota novej zakladanej nehnuteľnosti.

Pred žiadosťou o presun ťarchy nezabúdajte, že tento proces nie je zadarmo, a tak počítajte aj s vedľajšími výdavkami v podobe poplatkov za nový znalecký posudok, poplatky za zmenu záložného práva a v neposlednom rade aj poplatky, ktoré uhradíte katastrálnemu úradu.

Ako prebieha prenesenie záložného práva?

Ako prvé je potrebné požiadať banku o zmenu predmetu záložného práva. Môže sa stať, že táto služba, ako to už v bankách býva, bude spoplatnená.

Nezaobídete sa ani bez nového znaleckého posudku na nehnuteľnosť, na  ktorú chcete ťarchu previesť. O stanovenie hodnoty novej nehnuteľnosti môžete požiadať aj banku.

V  ďalšom kroku banka rozhoduje o (ne)vyhotovení novej záložnej zmluvy. Ak vám nová záložná zmluva bude vyhotovená, je potrebné ju vložiť do katastra nehnuteľností. Katastrálny úrad vám následne vydá výpis z listu vlastníctva, ktorý už bude obsahovať záložné právo na novú nehnuteľnosť.

Následne po predložení výpisu z listu vlastníctva banke, vám banka vydá tzv. kvitanciu. Kvitancia je doklad/súhlas o výmaze záložného práva k pôvodnej nehnuteľnosti. Na základe kvitancie by vám mal kataster nehnuteľností v zákonnej lehote vymazať toto záložné právo k starej nehnuteľnosti.

Ako dlho trvá proces presunu ťarchy na novú nehnuteľnosť ?

Dĺžka tohto procesu sa od banky k banke mení. No vo všeobecnosti by sme mohli tento proces ohraničiť na 3 mesiace a viac. Táto doba sa vždy predĺži, ak sa vyskytnú nejaké problémy, preto sa obrňte nemalou dávkou trpezlivosti.

Spolupracujeme s partnermi