Nastavte si hypotéku podľa vlastných predstáv

Chcete si sami stanoviť koľko budete mesačne splácať? Znížiť si splátku, alebo si ju jednoducho o mesiac odložiť? Ak ste na tieto otázky odpovedali áno, ideálnym riešením je pre vás pružná, prispôsobivá alebo tiež flexibilná hypotéka.

 Každá banka na finančnom trhu sa snaží istým spôsobom zaujať svojich stálych, ale aj potenciálnych klientov.  A práve „pružná“ hypotéka je zaujímavá najmä z hľadiska prispôsobenia sa špecifickým potrebám klientov.

 

Dá sa prispôsobiť, ale nie až príliš...

Flexibilná hypotéka by mala umožniť pružne meniť výšku splátky počas splácania dlhu, a to ako znížením z pôvodnej čiastky splátky na novú až o polovicu nižšie, tak naopak i zvýšením o 100% splátky dohodnutej pri uzatvorení zmluvy. Ďalšou možnosťou ako si flexibilnú hypotéku prispôsobiť je možnosť prerušiť jej splácanie až na obdobie troch mesiacov.

Aj flexibilná hypotéka má však svoje limity. Pri ktorejkoľvek zo spomínaných úprav je potrebné počítať so splatnosťou hypotekárneho úveru, ktorú nie je možné prekročiť.

 

Zadarmo nič nedostanete

Každú zo spomínaných zmien možno vykonať vždy raz za dvanásť mesiacov. Prvýkrát za rok od uzavretia zmluvy. Napríklad ak zmeníte výšku splátky, novú čiastku budete platiť minimálne 12 mesiacov. Nie je  teda možné na tri mesiace splátku znížiť a následne ju zvýšiť.  Rozhodne nemôžete zmenu splátky kombinovať ešte s odkladom splátok. Každú zmenu tak môžete využiť až za dvanásť mesiacov od tej prvej.

 

Všetky možnosti prispôsobenia si hypotéky podľa vlastného uváženia sú samozrejme vo väčšine prípadov spoplatnené a de facto vás takáto flexibilná hypotéka môže vyjsť drahšie ako klasická.

 

Účel použitia je tiež flexibilný

 Prispôsobivé hypotéky umožňujú aj flexibilnejší účel použitia získaných finančných prostriedkov.

 

Flexibilnú hypotéku je možné použiť napríklad na:

 

·         výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a opravu  nehnuteľnosti·         kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva (i spoluvlastníckeho podielu)·         kúpu družstevného bytu·         vysporiadanie spoluvlastníckych a dedičských nárokov k nehnuteľnosti·         predplatenia nájomného za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy konsolidáciou skôr poskytnutých úverov či pôžičiek použitých na investície do nehnuteľností·         refundáciu (spätné preplatenie) klientom už zaplatených investícií do nehnuteľnosti nie staršie ako 1 rok·         vedľajšie náklady súvisiace s investíciou do nehnuteľnosti, celková týchto nákladov však nesmie presiahnuť 50% objemu hypotekárneho úveru

 

Účel použitia sa môže v jednotlivých bankových inštitúciách líšiť.

Spolupracujeme s partnermi