Hypotekárne úvery

V prípade ak plánujete kúpu bytu, domu, či pozemku avšak problémom je, že nemáte k dispozícii dostatočný obnos finančných prostriedkov na financovanie bývania, tento blog Vám poskytne zopár stručných ale užitočných informácií o možnostiach financovania Vášho bývania.

V súčasnosti už bankové spoločnosti poskytujú rôzne typy úverov na bývanie, ktorých nevyhnutnou podmienkou je ručenie nehnuteľnosťou, alebo spotrebné úvery, ktoré nemajú exaktne definovaný účel použitia financií a taktiež nevyžadujú dokladovanie (americké hypotéky). Napriek tomu, najobvyklejším spôsobom nákupu nehnuteľností, resp. financovania bytovej výstavby je systém hypotekárnych úverov.

Hypotekárny úver je možné definovať ako dlhodobý účelový úver poskytovaný na financovanie činností vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb bývania, pričom jeho podmienkou je zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, tzv. záložného práva k tuzmenskej nehnuteľnosti (zápis na list vlastníctva do časti C - ťarchy do katastra nehnuteľností).

Lehota, dĺžka splácania hypotekárneho úveru
Lehota splatnosti úveru, podmieneného nehnuteľnosťou (aj rozostavanou) je najmenej 4 roky (v zásade sa pohybuje od 4 do maximálne 30 rokov - podľa zákona). Hypotekárny úver sa nelimituje len na vlastnú nehnuteľnosť žiadateľa, nakoľko so súhlasom majiteľa je možné založiť aj inú nehnuteľnosť. Samozrejme neodmysliteľnou súčasťou procesu ručenia nehnuteľnosťou je spracovanie a predloženie znaleckého posudku, ktorý musí vypracovať príslušnou bankovou inštitúciou schválený znalec.

Výška hypotekárneho úveru
Súčasné hypotekárne úvery, tzv. pôžičky na bývanie je už možné použiť na financovanie až 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, teda nielen do pôvodneho objemu, ktorým bola výška 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

Určenie úrokovej sadzby
Pri stanovení úrovej sadzby je banková inštitúcia determinovaná vo všeobecnosti aktuálnou situáciou na finančnom trhu. Okrem toho dôležitým faktorom je samotný typ úveru a neprehliadnuteľným parametrom je bonita klienta. Medzi najčastejšie typy úrovej sadzby zaraďujeme pohyblivú, tzv. variabilnú, pre ktorú je charakteristické, že úroková sadzba sa môže v priebehu splácania úveru meniť. V tom zároveň spočíva aj primárna disparita v porovnaní s fixnou úrokovou sadzbou, ktorá  býva zvyčajne fixovaná na obdobie 1 - 5 rokov, v niektorých prípadoch až na 10 rokov, kedy nie je možné žiadnym spôsobom modifikovať výšku úroku ani splátky. Kompenzáciou za uvedenú fixáciu je častokrát vyššia fixná sadzba na rozdiel od variabilnej úrokovej sadzby.

Spolupracujeme s partnermi