Hypotéka na stavbu

Výstavba nového rodinného domu je tak z časového ako aj finančného hľadiska náročná, že málokto si v dnešnej dobe môže dovoliť zafinancovať celý proces z vlastných finančných zdrojov. Väčšina ľudí sa tak spolieha na pomoc od finančnej inštitúcie, ktorou poskytnutá časť finančných prostriedkov uľahčí a urýchli stavbu rodinného domu.

Hneď na úvod je podstatné si uvedomiť, že hypotéka v prípade stavby nie je to isté ako úver na kúpu nehnuteľnosti, z čoho vyplýva, že existujú isté diferenciácie medzi hypotékou na výstavbu a hypotékou na kúpu hotovej nehnuteľnosti (byt/rodinný dom).

Kúpa nehnuteľnosti
V prípade kúpy nehnuteľnosti je hypotéka charakteristická jednorazovým čerpaním úveru a čo je podstatné, banková inštitúcia si nezakladá na tom, aký typ nehnuteľnosti kupujete, či už je to byt alebo dom, nakoľko je pre ňu dôležité, či je v osobnom vlastníctve. V prípade osobného vlastníctva bude od Vás vyžadovať dokladovanie výšky príjmu prostredníctvom predloženia potvrdenia o výške príjmu a druhou požiadavkou je preukázania účelu hypotekárneho úveru. Tento účel vynaloženia získaných financií sa preukazuje kúpnou zmluvou, zmluvou o budúcej kúpnej zmluve alebo aj rezervačnou zmluvou.

Hypotéka na stavbu
Na rozdiel od situácie, kedy nehnuteľnosť kupujete, je proces vybavovania hypotekárneho úveru na účel stavby vo všeobecnosti zložitejší, nakoľko si vyžaduje viac preukázateľných materiálov. Podobne ako v prípade kúpy nehnuteľnosti bude od Vás finančný subjekt vyžadovať tak preukázanie výšky príjmu ako aj účelu úveru. Tým sa však dokladovanie dokumentov zďaleka nekončí, nakoľko je nutné si ďalej pripraviť:

  • originál (overenú kópiu) stavebného povolenia
  • projekt na stavebné povolenie
  • zmluvu o dielo s dodávateľom
  • rozpočet nákladov
  • harmonogram stavebných prác
  • znalecký posudok
  • výpis z katastra nehnuteľností
  • kópiu katastrálnej mapy

Na rozdiel od hypotéky na kúpu nehnuteľností, ktorá ako už bolo spomenuté sa vyznačuje jednorazovým čerpaním, v prípade hypotéky na stavbu je čerpanie financií postupné, čo znamená, že banková inštitúcia bude poskytovať finančné prostriedky postupne, prostredníctvom tranží, v závislosti od zvyšovania hodnoty nehnuteľnosti.

 

Spolupracujeme s partnermi