Americká hypotéka

Nebol Vám schválený bežný hypotekárny úver, alebo máte záujem využiť finančné prostriedky z úveru na iný účel ako na investíciu do nehnuteľnosti? V tom prípade je pre Vás riešením práve Americká hypotéka, ktorej tento iný účel nemusíte dokladovať.

Pojem americká hypotéka sa u nás udomácnil zo Spojených štátov amerických, kde sa tento produkt teší mimoriadnej obľube a možno pod ňou rozumieť bezúčelový spotrebný úver poskytnutý nebankovým subjektom (bez participácie bankového sektora) založený nehnuteľnosťou, ktorá môže byť vo vlastníctve tretej osoby, z čoho vyplýva, že nemusí byť iba vo vlastníctve žiadateľa o úver. Tento typ pôžičky sa niekedy označuje aj ako zaistený úver, úver s ručením nehnuteľnosťou alebo hypotéka bez registra.

Americká hypotéka sa poskytuje vždy so založením nehnuteľnosti v prospech veriteľa, tzn. že s bežnou hypotékou má spoločné to, že v oboch prípadoch je podmienkou ručenia za úver nehnuteľnosť. Na druhej strane, markantný rozdiel od klasickej hypotéky spočíva v tom, že sa nepreukazuje účel použitia finančných prostriedkov, a preto nemožno americkú hypotéku považovať za klasický hypotekárny úver, keďže nie je limitovaný účel jej použitia.

Samotný priebeh vybavenia americkej hypotéky nie je v zásade zdĺhavým procesom, nakoľko trvá približne 10 dní. O úverový produkt je možné požiadať z pohodlia Vášho domova, prostredníctvom internetovej žiadosti. Po posúdení Vašej žiadosti nasleduje osobné stretnutie, na ktorom predložíte dokumenty, súvisiace so založením nehnuteľnosti  a samozrejme doklad totožnosti.  Po ohodnotení nehnuteľnosti, schválení úveru a nevyhnutnej súčasti, ktorou je podpis úverovej zmluvy Vám budú veriteľom zaslané finančné prostriedky na osobné konto.

Nebanková americká hypotéka má veľké množstvo výhod, nakoľko ani Vaša  prítomnosť v zozname problémových klientov, alebo nedostatočná bonita nie sú dôvodom na zamietnutie. Medzi niektoré ďalšie, sekundárne výhody možno zaradiť:

  • žiadateľ nedokladuje účel využitia finančných prostriedkov,
  • tento proces vylučuje nahliadanie do bankových a nebankových registrov,
  • štandardne nemusí žiadateľ platiť žiadne poplatky vopred (ani za odhad založenej nehnuteľnosti) a môže ručiť nehnuteľnosťou vo vlastníctve tretej osoby

Nezabúdajte na to, že nebankový úver so založenou nehnuteľnosťou si vyžaduje  dôveryhodného a overeného veriteľa, čím predídete nečakaným poplatkom a nevýhodným dodatkov v zmluve, ktoré sú typické pre menej známych súkromných poskytovateľov pôžičiek.

Spolupracujeme s partnermi