Riadnym splácaním dokážete aj ušetriť. Viete ako ?

Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek druh úveru, samozrejmosťou by pre vás malo byť riadne a včasné splácanie. Bohužiaľ, realita  je niekedy iná a klienti sa častokrát so splátkami omeškajú. Taktiež  vám bude asi jasné, že ak sa so splátkami omeškáte, budete zo strany banky sankcionovaní. No čo v prípade, ak úver bezproblémovo splácate ? Môže vás zato banka odmeniť ? My vám to prezradíme.

V súčasnosti banky na trh prichádzajú s ponukou tzv. odmeny za včasné splácanie. Mnohí si pomyslia, že je to len akýsi marketingový ťah, aby si nadohnali nových klientov a splnili si tak stanovený mesačný plán. Nie, nie je to tak. Banky sa len snažia namotivovať svojich klientov a na oplátku im ponúknuť niečo výhodné. Tieto odmeny, by sme mohli nazvať aj „akciami“, ktoré nám ponúkajú obchody. Prečo ? Pretože ich platnosť je, podobne ako u akcií a zliav, časovo obmedzená.

Najčastejšie banky prichádzajú s takouto ponukou na jar a v zime, teda v čase, kedy je objem poskytnutých pôžičiek a úverov najväčší.

Ktoré banky vás za riadne a včasné splácanie odmenia a aké sú podmienky ?

Riadne a včasné splácanie vedia oceniť vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB). S pôžičkou na čokoľvek až do výšky 25 000 získate okamžité zníženie splátky v podoby zľavy z úroku až 2% p.a., ale aj  vrátenie poplatku za poskytnutie úveru a to až do výšky 100%.

Na rovnakom základe ako VÚB stavia aj Prima Banka, ktorá vám navyše, ak si úver poistíte , ponúka možnosť v prípade poistnej udalosti nielen poistné plnenie, ale aj benefit vo výške 100 € mesačne počas trvania poistného plnenia.

Ak chcete využiť  úver na kúpu nehnuteľnosti alebo modernizáciu svojho súčasného bývania od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.. Iba s ňou  dostanete odmenu až vo výške 15 splátok. Základnou podmienkou pre získanie odmeny je riadne a včasné splácanie úveru, a to bez žiadnej upomienky. Takisto je nevyhnutné, aby bol úver splatení k termínu konečnej splatnosti úveru dohodnutej v zmluve, prípadne najskôr 3 mesiace pred termínom konečnej splatnosti.

Najštedrejšia je zrejme ponuka Raiffeisen banky, ktorá za riadne splácanie sľubuje odmenu až do výšky 400€. A to každý rok . Navyše Raiffeisen banka sľubuje, že nárok na odmenu nestratíte, ak sa náhodou omeškáte so splátkou pár dní. Každý rok vám totiž vie odpustiť 1 omeškanie v trvaní do 60 dní.  Zároveň stálych, ale aj nových klientov láka na poskytnutie úveru bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

 Nefinančné odmeny

Niektoré banky poskytujú  svojím klientom aj nefinančné odmeny, najčastejšie v podobe odpustenia/odloženia jednej splátky, možnosť zmeny výšky splátky alebo možnosť predčasného splatenia bez poplatkov.

Odmena za riadne a včasné splácanie nie je bežná a banky ju poskytujú len v určitých obdobiach. Avšak umelo naťahovať váš čas predloženia žiadosti o úver je zbytočná, najmä ak čas u vás zohráva dôležitú rolu. Možno banky práve v tom čase, nebudú poskytovať odmenu za riadne a včasné splácanie, ale môžu prísť s inou ponukou, ktorá bude pre vás oveľa viac atraktívnejšia.

Spolupracujeme s partnermi